Webweters
Categorie Rode Draad & Boekje Open
Groep Gr. 6, Gr. 7, Gr. 8
Tags Informatievaardigheden Internet Nieuw! Taal/lezen
Prijzen
  • Webweters € 46,50
Terug

Webweters

Kinderen groeien op in een samenleving vol feiten en meningen. Ze krijgen dagelijks te maken met een schat aan informatie, waaruit ze een selectie moeten maken. Wat is waar en wat niet? Wat is belangrijk, wie zegt wat en met welke bedoeling? Goede informatievaardigheden zijn dus onmisbaar in onze informatiesamenleving.

Veel kinderen hebben moeite met het zoeken naar betrouwbare informatie op internet en het kritisch beoordelen van informatie op websites. Met de lessenreeks WebWeters leer je jouw leerlingen bewust, kritisch en actief om te gaan met online informatie.
De lessenreeks WebWeters is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 en bestaat uit drie kant-en-klare lessen per leerjaar, dus in totaal negen lessen van ongeveer 50 minuten. De eerste les in iedere groep is gericht op de competentie ‘vinden’, de tweede les op de competentie ‘verwerken’, en de derde les op de competentie ‘delen’. Ieder les start met een digibordpagina, vanwaaruit de leerlingen een foto of filmpje bekijken, opdrachten krijgen en zelf met speciale digitale tools aan de slag gaan.

Startdatum Einddatum
7 september 2021 19 oktober 2021 nog 3 beschikbaar
2 november 2021 21 december 2021 nog 3 beschikbaar
11 januari 2022 22 februari 2022 nog 3 beschikbaar
8 maart 2022 19 april 2022 nog 3 beschikbaar
10 mei 2022 28 juni 2022 nog 3 beschikbaar